UMP Institutional Repository

Browse by Author All List

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Authors | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | H | M | R | S | Z
Number of items: 36.

A

Abdul Halim, Abdul Karim and Hasmadi, Hassan (2019) Kepuasan kerja dalam kalangan pegawai Penguatkuasa Agama Negeri Pahang terhadap. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 155-163.. ISBN 978-967-17268-1-5

Artika Rasul, Sulaiman and Hasmadi, Hassan (2019) Persepsi guru Pendidikan Islam dalam pentaksiran dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sekolah rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 13-19. ISSN 2289-7216

Abdul Halim, Abdul Karim and Hasmadi, Hassan (2019) Persepsi pegawai Penguatkuasa Agama Negeri Pahang terhadap Arahan Tetap Pengarah Jaip 2017. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 356-365.. ISBN 978-967-17268-1-5

Artika Rasul, Sulaiman and Hasmadi, Hassan (2019) Tahap kesediaan guru Pendidikan Islam dalam pentaksiran dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sekolah rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 1-7. ISSN 2289-7216

Abdul Halim, Taib and Hasmadi, Hassan (2019) Tahap keyakinan penjaga terhadap aktiviti pembelajaran dalam membimbing pelajar untuk melahirkan generasi Al-Quran. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 20-25. ISSN 2289-7216

F

Fatimah, Abdul Rashid and Hasmadi, Hassan (2019) Analisis perbezaan tahap kesediaan guru terhadap 1Bestarinet dari aspek jantina, bangsa dan usia. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 31-39. ISSN 2289-7216

H

Hasmadi, Hassan and Rozelianti, Abdul Razak (2019) Analisis perbezaan tahap kesediaan e-latihan dalam kalangan pekerja swasta berdasarkan faktor usia, taraf akademik dan pengalaman. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 25-34.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Fatimah, Abdul Rashid (2019) Analisis perbezaan tahap kesediaan guru terhadap 1bestarinet dari aspek jantina, bangsa dan usia. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 35-43.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Fatimah, Abdul Rashid (2019) Analisis perbezaan tahap kesediaan guru terhadap 1bestarinet dari aspek tahap pendidikan, pengalaman mengajar dan bidang pengajaran. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 44-53.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Zamri, Basumi (2019) Hubungan antara gaya pengajaran guru dengan pencapaian pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah rendah daerah Mersing, Johor. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 76-85.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Rozelianti, Abdul Razak (2019) Kajian kesediaan e-latihan dalam kalangan pekerja swasta di Pahang. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 109-118.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Zamri, Basumi (2019) Pengaruh faktor jantina dan opsyen guru-guru Bahasa Inggeris terhadap gaya pengajaran. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 286-294.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Mohd Azuri, Shaari (2019) Persepsi Kepimpinan Sekolah (KS) Terhadap Sipartners+ Yang Menjalankan Bimbingan Kepada Mereka Di Pantai Timur Malaysia. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 374-380.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Abdul Halim, Taib (2019) Persepsi penjaga terhadap `SAR-KAFA’ dalam usaha membimbing pelajar menguasai kemahiran asas membaca Al-Quran di ‘SAR-KAFA' kariah Masjid Kampung Pandan Satu, Kuantan. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 381-386.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Jamal Rizal, Razali (2019) Persepsi staf bukan akademik terhadap penampilan pelajar Universiti Malaysia Pahang. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 76-81. ISSN 2289-7216

Hasmadi, Hassan and Artika Rasul, Sulaiman (2019) Tahap kesediaan guru Pendidikan Islam dalam pentaksiran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 415-424.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Sylviano, Abu Bakar (2019) Tahap kesediaan guru-guru Pendidikan Islam terhadap penggunaan teknologi mudah alih dalam pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 408-414.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Abdul Halim, Taib (2019) Tahap keyakinan penjaga terhadap aktiviti pembelajaran dalam membimbing pelajar untuk melahirkan generasi Al-Quran - kajian kes di `SAR-KAFA’ kariah Masjid Pandan Satu, Kuantan. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 425-430.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Sylviano, Abu Bakar (2019) Tahap pengetahuan guru-guru Pendidikan Islam terhadap penggunaan teknologi mudah alih dalam pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 431-438.. ISBN 978-967-17268-1-5

Hasmadi, Hassan and Mazeni, Ismail and Jameyah, Sheriff and Mohd Azuri, Shaari (2018) Young Investigator - Towards Creativity and Innovative Mind Through Inquiry Learning Using Qualitative Study. Advanced Science Letters, 24 (1). pp. 411-412. ISSN 1936-6612

Hasmadi, Hassan and Hasnah, Hussiin and Jamal Rizal, Razali and Rohana, Hamzah and Munira, Abdul Razak and Husna, Hashim and Mohamad Azam, Muhd Akhir (2017) Modul hubungan etnik. Penerbit UMP, Kuantan, Pahang. ISBN 978-967-2054-52-8

Hasmadi, Hassan (2016) Teaching and Learning in Industry: How Dominant is the Workers' Attitude in Predicting E-training Readiness? International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1. pp. 73-81. ISSN 2289-7216

Hasmadi, Hassan (2015) Zakat Pada Kacamata Siswa-Siswi Universiti Malaysia Pahang dari Aspek Kepengetahuan. In: Prosiding NCOZ 2015 - Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015 = National Conference On Zakat and Economic Development 2015, 1 June 2015 , Kuantan, Pahang. pp. 197-210.. ISBN 978-967-0691-47-3

Hasmadi, Hassan and Hafizoah, Kassim (2012) Quantitative research course. Ilham, 9 . p. 10. ISSN 1985-157X

Hasmadi, Hassan (2011) Teaching and Learning in Industries: Are We Malaysian Workers Really Ready for the E-Training. Journal of Technical Education and Training (JTET), 3 (2). pp. 55-65. ISSN 2229-8932

M

Mazeni, Ismail and Hasmadi, Hassan and Jameyah, Sheriff (2019) Investigator Cilik : Pembelajaran berasaskan penyiasatan menerusi pendekatan projek ke arah penjanaan minda kreatif & inovatif. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 49-54. ISSN 2289-7216

Mazeni, Ismail and Nurul, Aliah and Hasmadi, Hassan (2019) Developing islamic module project for preschool teachers using modified delphi technique. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 13 (2). pp. 227-231. ISSN 13076892

Muzafar, Mat Yusof and Hasmadi, Hassan (2019) Kaedah e-pembelajaran semasa menjalani latihan industri dalam kalangan pelajar politeknik di Malaysia. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 49-59. ISSN 2289-7216

Mohd Azuri, Shaari and Hasmadi, Hassan (2019) Keberkesanan Bimbingan School Improvement Partners+ (SIPartners+): Tahap Penerimaan KS Terhadap SIPartners+ yang Membimbing Mereka Di Pantai Timur Malaysia. In: eProsiding: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (SePIA 1.0), 25-26 September 2019 , Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Pahang, Malaysia. pp. 119-125.. ISBN 978-967-17268-1-5

Mazeni, Ismail and Hasmadi, Hassan and Jemiyah, Sheriff (2019) Pembelajaran berasaskan penyiasatan menerusi pendekatan projek ke arah penjanaan minda kreatif dan inovatif dalam kalangan murid prasekolah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 49-54. ISSN 2289-7216

Mohd Azuri, Shaari and Hasmadi, Hassan (2019) Tahap penerimaan kepimpinan sekolah terhadap school improvement ipartners+ yang membimbing mereka di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 18-24. ISSN 2289-7216

Mazeni , Ismail and Hasmadi, Hassan (2017) Gaya pengajaran dalam kalangan guru Tabika Kemas di Kelantan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 6 (Special). pp. 1-15. ISSN 2550-178X

R

Rozelianti, Abdul Razak and Hasmadi, Hassan (2019) Analisis kesediaan e-latihan dalam kalangan pekerja swasta berdasarkan faktor jantina, bangsa dan status perkahwinan di Negeri Pahang. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 69-78. ISSN 2289-7216

S

Sylviano, Abu Bakar and Hasmadi, Hassan (2019) Tahap kepengetahuan guru-guru Pendidikan Islam terhadap penggunaan teknologi mudah alih dalam pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 (6). pp. 82-89. ISSN 2289-7216

Z

Zamri, Basumi and Hasmadi, Hassan (2019) Pengaruh faktor jantina dan opsyen guru-guru Bahasa Inggeris terhadap gaya pengajaran. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2 (7). pp. 79-86. ISSN 2289-7216

Zuraina, Ali and Hasmadi, Hassan and Noor Raha, Mohd Radzuan and Aswahida, Sabaruddin and Mohd Hafiz, Yaakub and Nurizan, Baharum and Nurulhuda, Othman and Shafinas, Sharifuddin and Siti Mariam, Sakari (2016) A Case Study of Entrepreneurial Skills of Higher Education Graduates in an Islamic College in Malaysia. International Journal of Human Sciences & Technology (IJHTC), 1 (2). pp. 64-71. ISSN 2289-7216

This list was generated on Tue Jul 7 00:48:03 2020 +08.