Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Click here for a simple search.
[feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
 
 
Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Authors | Item Type
Jump to: A | B | G | H | I | J | K | M | N | Q | R | S | T | U | W | Z
Number of items at this level: 165.

A

Abd Jalil, Borham (2014) Islam Di Nusantara. In: Kolokium Islam Pahang ‘Meraikan Ilmu’, 18 March 2014 , Panggung Tun Razak, Muzium Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang. pp. 1-20.. (Unpublished)

Abd Jalil, Borham (2013) Pengurusan risiko jaminan inovasi kewangan Islam. Berita Harian, (7 Mac . p. 29.

Abd Jalil, Borham (2014) Sejarah perkembangan tulisan jawi di Nusantara. Berita Harian, (8 Aug . pp. 28-29.

Abdul Kahar, Abdullah (2014) Asal hidup pandai berbudi. Harian Metro .

Abdul Razak, Raaff (2013) Pengeluar air jampi perlu kena tindakan. Berita Harian .

Ahmad, Ibrahim (2012) Tazkirah ramadhan series. Ilham, 9 . p. 16. ISSN 1985-157X

Ahmad Fazullah, Ahmad Zainal Abidin and Fatimah, Omar (2009) Profil Kecenderungan Personaliti dan Kecekapan EQ sebagai Paradigma Kecemerlangan Organisasi: Satu Kajian Kes. Jurnal UMP Sains Sosial dan Pengurusan Teknologi, 1 (1). pp. 23-42. ISSN 1985-8957

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2013) Kaedah Hitungan Tempoh Enam Bulan Dua Lahzah Bagi Anak Tak Sah Taraf Serta Furu' Masa'il. In: Muzakarah Falak Kebangsaan Anjuran JAKIM 2013, 27-29 Ogos 2013 , MS Garden Hotel. pp. 1-12.. (Unpublished)

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2013) Syarat membolehkan pelihara anjing. Berita Harian, (14 Se .

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2015) Analisis Tematik Hadith Berkaitan Faqir dan Miskin Dalam Sahih Bukhari. In: Prosiding NCOZ 2015 - Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015 = National Conference On Zakat and Economic Development 2015, 1 June 2015 , Kuantan, Pahang. pp. 109-135.. ISBN 978-967-0691-47-3

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2016) Analisis Tematik Kalimah Al-Hilāl Di Dalam Al-Kutub Al-Sittah. In: Takwim Hijri: Isu & Pengurusan. Centre For Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pp. 61-74. ISBN 978-967-394-262-6

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2016) Fenomena alam dari perspektif ilmiah, agama. Berita Harian .

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2016) Fiqh Kosmos: Hubungan Jasad Samawi Dengan ‘Ibadah. In: Konvensyen Fiqh Dan Teknologi UMP 2016, 03-04 September 2016 , Kuantan, Pahang. pp. 1-13..

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2013) Jerebu tindak balas kerakusan manusia. Berita Harian, (6 Aug . p. 38.

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2015) Keindahan pelaksanaan hudud sepanjang zaman. Berita Harian .

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2013) TITAS: indoktrinasi perpaduan universal. Berita Harian, (19 Ju .

Ahmad Irfan, Ikmal Hisham and Ishak, Suliaman (2015) Penyelewengan Fakta Mengenai Femonena Falak; Keperluan Penyelidikan Tematik Ḥadīth Berkaitan Objek Selestial Di Dalam Al-Kutub Al-Sittah. In: Seminar Antarbangsa Sunnah Nabawiah (MUSNAD III), 27-28 Oktober 2015 , Universiti Malaya Kuala Lumpur. pp. 1-32..

Ahmad Zakki, Jilan (2016) Zakat. Utusan Malaysia . p. 2.

Aini, Ahmad (2007) Biotek bukan asing dalam Islam. Utusan Malaysia, 18 .

Aini, Ahmad (2010) Commentary of Senge's Fifth Discipline from Islamic Perspective. Int. J. Learning and Change, 4 (1).

Aini, Ahmad (2014) Islamic Perspective of Knowledge Management. In: Handbook of Research on Knowledge Management Handbook of Research on Knowledge Management: Adaptation and Context. Edward Elgar Publishing, UK/ US, pp. 237-250. ISBN 9781783470419 (print); 9781783470426 (online)

Aini, Ahmad (2013) Islamic Perspective of the Learning Organization. In: Handbook of Research on the Learning Organization: Adaptation and Context. Edward Elgar Publishing, UK, pp. 145-156. ISBN 9781781004890 (print); 9781781004906 (ebook)

Aini, Ahmad and Burgoyne, John and Weir, David (2010) The Learning Organization from an Islamic Perspective: A Case Study in Islamic Organization. In: Conference Proceedings of 8th International Academy of Management and Business (IAMB 2010), 28-30 June 2010 , Complutense University of Madrid, Madrid, Spain . .

Aini, Ahmad (2015) Sesungguhnya aku berpuasa. Utusan Malaysia .

Aini, Ahmad and Hasan, Ahmad (2016) A Review of Learning Organization Concept from Islamic Perspectives. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 . pp. 45-55. ISSN 2289-7216

Al, Muhandisah (2013) Kejuruteraan kimia di dalam al-Quran. Utusan Malaysia, (1 Nov .

Al-Muhandisah, . (2012) Kejuruteraan Kimia di dalam Al-Quran. CREATE . pp. 48-49. ISSN 1823-7487

Amin Ridzuan, Ishak (2016) UMP cipta aplikasi bantu pelajar hafal al-Quran. Berita Harian . p. 3.

Anuar, Puteh and Rashidi, Abbas and Abd. Ghafar, Don and Zilal, Saari and Muhammad Syafiee, Elias (2016) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu’allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jurnal Islamiyyat, 38 (1). pp. 25-34. ISSN 0216-5636

Asar, A. K. and Ghalia, Bouhedda (2015) Research in Women's Public Office Positions in Islam. International Journal of Science and Research (IJSR), 4 (10). pp. 2219-2222. ISSN 2319-7064

B

Badhrulhisham, Abdul Aziz (2013) Melayu Islam dan Cabaran. In: Persidangan Kebangsaan Pegawai MARA Daerah, 9 December 2013 , Melaka. . (Unpublished)

Badhrulhisham, Abdul Aziz and Wan Azhar, Wan Yusoff (2014) Leadership & Communication Skills. In: Career Readiness Certification Program for UMP Final Year Students , Kuantan, Pahang. . (Unpublished)

G

Gilani, Sayyid Mohammad Yunus and Khan, Musaddiq Majid (2012) An Analysis of Interpretations of Hadith “Whoever Changes His Religion, Kill Him”. HADIS: Jurnal Ilmiah Berimpak, 4 (2). pp. 97-119. ISSN 2231-9018

H

Hasan, Ahmad (2009) Vainglorious Poetry (Syi'r al-Fakhr wa al-Hamasa) of the Umayyad Rulers of al-Andalus A Textual Thematic Examination. Jurnal UMP Sains Sosial dan Pengurusan Teknologi, 1 (1). pp. 117-126. ISSN 1985-8957

Hasan, Ahmad and Aini, Ahmad (2016) Establishing Halal Lifestyle Term in Clothing: Guideline and Guidance from Islamic Viewpoint. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 . pp. 67-72. ISSN 2289-7216

Hasan, Ahmad and M. R., Abdul Hamid (2012) Modelling of Factors Correlated with the Umrah Performing Trend Among Middle Class Malaysian Muslims. In: SHP-KPT 2012, 2012 , AKEPT . . (Unpublished)

Hasan, Ahmad and Maimunah, Sukeri (2015) Islamic Economic Development Through Halal Businesses Among Malaysian Community. In: Prosiding NCOZ 2015 - Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015 = National Conference On Zakat and Economic Development 2015, 1 June 2015 , Kuantan, Pahang. pp. 149-163..

I

Iftikhar Yousaf, Muhammad and Muhammad Nubli, Abdul Wahab and Nor Ashikin, Abdul Aziz and Iqbal, Muhammad (2016) Existence of God: Antithetical Themes in “Dr. Faustus” and “Waiting for Godot”. In: Proceedings of The National Conference for Postgraduate Research (NCON-PGR 2016), 24-25 September 2016 , Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pekan, Pahang. pp. 22-33..

J

Jamilah Bebe, Mohamad (2016) Amalan Sosiobudaya Di Dalam Novel Terjemahan Terpilih Harry Potter: Analisis Wacana Kritis. In: Proceedings of The National Conference for Postgraduate Research (NCON-PGR 2016), 24-25 September 2016 , Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pekan, Pahang. pp. 490-504..

K

Khan, Israr Ahamd and Khan, Musaddiq Majid (2011) Malāmiḥu al-Itijāhi al-Maqaṣidi fi al-Tafsir: al-Kulyāt al-Khamsa fi al-Tafsir al-Rāzi Namudhjan. Journal of Islam In Asia, 8 (3). pp. 193-213. ISSN 1823-0970

Khan, Musaddiq Majid (2016) جوانب الرحمة في حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: الدستور الأول للإسلام نموذجًا = Aspek Kasih Sayang Dalam Hak Orang Bukan Islam dalam Masyarakat Islam : Perlembangaan Pertama Model Islam (Kajian, Deskriptif, Analisis). مجلة جيل حقوق الإنسان = Jurnal Generasi Hak Asasi Manusia, 3 (12). pp. 15-28. ISSN 2311-3650

Khan, Musaddiq Majid (2016) Qur'ānic Methodology for Religious Vocation. In: Proceedings of International Conference on Language, Education and Civilization, 24-25 May 2016 , Ipoh, Perak, Malaysia. pp. 641-656., 1 (1). ISBN 978-967-5741-40-1

Khan, Musaddiq Majid (2015) The Role of De facto Circumstances in Understanding the Religion = دور الواقع في فهم الدين. Al-Qalam, 20 (2). pp. 416-426. ISSN 2071-8683

Khan, Musaddiq Majid and Khan, Israr Ahamd (2014) Image of Moderate Religiosity in the Qur’an: A Descriptive Study = Surat al-tadayyun al-wasat: dirasah wasafiyyah. Journal of Islam In Asia, 11 (2). pp. 1-36. ISSN 1823-0970

Khan, Musaddiq Majid and Khan, Israr Ahamd (2013) The Thirst for Religion in the Modern World and Islamic View point amongst the World Religions = Hajatu al-Insan Ila al-din. Al- Adwa, 28 (39). pp. 317-340. ISSN 19957904

M

Mahamarowi, Omar and Mohd Faizal, Jani and Mohd. Jais Anuar, Ahmad and Ahmad Irfan, Ikmal Hisham (2016) Sikap Dan Peranan Pencerap Muslim Semasa Gerhana Menurut Hadith. In: Prospektus Gerhana Matahari Penuh Palembang 2016. Salam Sdn. Bhd., Selangor, pp. 1-10.

Mahyuddin, Ismail (2012) 'Kena Sihir' Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian: Analisa Dari Sudut Hukum Syara' dan Pengaplikasiannya Di Mahkamah Syariah Di Malaysia. In: World Conference on Islamic Thought 2012 (WCIT 2012), 11 September 2012 , Kinta Riverfront Hotel, Ipoh. . (Unpublished)

Mahyuddin, Ismail (2015) Keperluan Transformasi Dalam Perundangan Syariah Bagi Menangani Kes Mal Dan Jenayah Melibatkan Ilmu Sihir. In: The International Conference on Development of Education, Environment, Tourism, Economics, Politics, Arts and Heritage, 23-26 November 2015 , Kuala Terengganu. pp. 1-10.. (Unpublished)

Mahyuddin, Ismail and Abd Jalil, Borham and Sharifah Intan Safina, Syed Zubir (2014) Bewitchment As A Defence In Divorce Cases: An Analysis From Islamic Law Perspective. In: Proceedings of the International Academic Conference on Law & Politics (IACLP 2014), 26-27 April 2014 , Istanbul, Turkey. pp. 1-5.. ISBN 978-9941-0-6551-4

Mahyuddin, Ismail and Jahid, Sidek and Syed Hadzrullathfi, Syed Omar (2016) Pembangunan Instrumen Pengukuran Pematuhan Syariah Bagi Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari. In: 6th International Conference on Local Knowledge (ICLK 2016), 27- 28 July 2016 , Penang, Malaysia. pp. 1-6.. (Unpublished)

Mahyuddin, Ismail and Mansor, Sulaiman and Zulfakar, Ramlee and Mohd Syahrizal Syah, Zakaria (2016) Transferring Knowledge and Expertise to Legal Officers on How to Prosecute Criminals Relating to Witchcraft. In: Proceedings of International Conference on Knowledge Transfer (ICKT'15), 1-3 December 2015 , Putrajaya Marriott Hotel, Malaysia. pp. 519-524.. ISBN 978-967-394-255-8

Mahyuddin, Ismail and Zulfakar, Ramlee and Jahid, Sidek (2015) Menzahirkan Sisi Ghaib Perbuatan Jenayah (فعل جنائي) Dan Niat Jenayah (قصد جنائي) Dalam Kesalahan Membunuh Menggunakan Sihir: Satu Analisa Dengan Merujuk Seksyen 152 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei Darussalam. In: Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB VIII), 3-4 September 2015 , Brunei. pp. 1-7.. (Unpublished)

Malik, Mohammad Manzoor and Khan, Musaddiq Majid (2011) Al-fikr al-Hdāthi: Muḥammad Shaḥrur wa Taqsimuhu li Ayāt al-Qurʾān al-Karim fi Kitābhi "al-Kitāb wa al-Qurʾān" Namudhjan. Journal of Islam In Asia, 8 (4). pp. 129-153. ISSN 1823-0970

Mansor, Sulaiman (2013) Characteristics Of Those Who Dominated And Those Who Were Dominated From Historical Verses In al-Quran: Lessons Learnt Analysis. Quranica, International Journal of Quranic Research, 5 (2). pp. 73-90. ISSN 2289-5396

Mansor, Sulaiman (2012) Hubungan sunnah Allah dan pembinaan akhlak dalam kebangunan tamandun. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mansor, Sulaiman (2014) Hudud Sebagai Jaminan Kesejahteraan Masyarakat: Perlaksanaannya Di Malaysia. In: International Social Development Conference (ISDC 2014), 12-13 August 2014 , Langkawi, Kedah. pp. 1-15..

Mansor, Sulaiman (2011) Konsep 'Maslahah' Dalam Undang-undang Jenayah Islam dan Pembentukan Masyarakat Yang Baik: Tinjauan Khusus Terhadap Hukuman Hudud. In: Seminar Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC 2011), 18-19 november 2011 , Unisza, Terengganu. pp. 1-17.. (Unpublished)

Mansor, Sulaiman (2013) Memahami Konsep Sebab dan Akibat. Majalah Q&A (21). pp. 94-95. ISSN 2232-0083

Mansor, Sulaiman (2011) Panduan Strategi Pembinaan Akhlak Imani Menerusi Al-Quran: Kajian Berdasarkan Perbezaan Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah yang Berkenaan. In: Seminar on Revelation As Source of Civilization (SWAT 2011) 'Quran: The Origin of Knowledge and Innovation', 21-22 September 2011 , USIM. pp. 1-22.. (Unpublished)

Mansor, Sulaiman (2014) Penjajahan Barat Terhadap Tanah Melayu Dan Kesannya Terhadap Perundangan Islam: Suatu Analisis. In: World Conference On Islamic Thought & Civilization (WCIT 2014), 18-19 August 2014 , Casuarina Hotel @ Meru, Ipoh, Perak. pp. 1-9..

Mansor, Sulaiman (2013) Persoalan Pewarisan Kuasa Menurut al-Quran: Analisis Politik Dunia Islam Hari Ini. In: Prosiding Quran: Melonjak Transformasi Ummah, 20-21 November 2013 , Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM. pp. 357-370..

Mansor, Sulaiman (2010) Sunnah Allah Berkaitan Jatuh Dan Bangun Tamadun Manusia Menurut Al Quran Dan Hubungannya Dengan Proses Pendidikan Akhlak: Suatu Kajian. In: Persidangan Serantau Pendidikan Islam, 24-25 July 2010 , Hotel Holiday Inn, Shah Alam. pp. 1-23..

Mansor, Sulaiman and Hasan, Ahmad and Ahmad Irfan, Ikmal Hisham and Noradilah, Md Nordin and Saharudin, Ramli (2013) Had Al-Kifayah Di Kalangan Masyarakat Islam: Merungkai Keperluan Kaedah Penentuan Garis Miskin Dan Kaya Berasaskan Sunnah Di Malaysia. In: Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyah (Musnad 2) : Realiti dan Cabaran, 3-4 July 2013 , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. pp. 1-14.. (Unpublished)

Mansor, Sulaiman (2013) Apa sebenarnya yang ‘kita’ takutkan? CREATE . pp. 68-69. ISSN 1823-7487

Mansor, Sulaiman (2013) Janji kemenangan tegak kebenaran. Berita Harian, (11 Ma . p. 31.

Mansor, Sulaiman (2013) Janji kemenangan tegak kebenaran. Berita Harian .

Mansor, Sulaiman (2015) Pemilik Kenderaan dan Penganggur/ Tiada Pekerjaan Dalam Pengiraan Had Al-Kifayah: Suatu Penilaian. In: Prosiding NCOZ 2015 - Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015 = National Conference On Zakat and Economic Development 2015, 1 June 2015 , Kuantan, Pahang. pp. 306-322..

Mansor, Sulaiman (2016) Peraturan Kejatuhan dan Kebangkitan Masyarakat Menurut Al-Quran dan Perkaitannya dengan Hukum Sebab-Musabab dalam Ilmu Usul Fiqh. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 . pp. 1-9. ISSN 2289-7216

Mansor, Sulaiman and Zailin Shah, Yusoff and Ahmad Murad, Zainuddin and Ahmad Irfan, Ikmal Hisham and Abdullah, Long (2014) Konsep Pemeliharaan Maslahah Di Sebalik Pensyariatan Konsep Berpakaian Dalam Islam: Kajian Khusus Terhadap Konsep Pakaian Wanita Dalam Islam. In: Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, 9-10 April 2014 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor. pp. 1-14..

Mansurov, Fatkhiddin (2016) Khawaja Yusuf Hamadānī: His Life, Thoughts and Contribution to the Contemporary Sufism. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), 7 (2). pp. 2316-2322. ISSN 2040-2589

Mansurov, Fatkhiddin (2016) Redefinition Meaning of Tasawwuf in Contemporary Times. In: Proceedings of International Conference on Language, Education and Civilization, 24-25 May 2016 , Ipoh, Perak, Malaysia. pp. 680-692.. ISBN 978-967-5741-40-1

Mansurov, Fatkhiddin and Khan, Musaddiq Majid (2016) Concept of Hayat, Iman, Ruh, Qadar and al-Kawn in the Teaching of Khawaja Yusuf Hamadani: An Analytical and Descriptive Study. Journal of Epistemology, 3 (3). pp. 1-24. ISSN 2519-6480

Mimi Rabita, Abdul Wahit (2013) Dua minggu di Kaherah. Berita Harian .

Mimi Rabita, Abdul Wahit (2015) Suburkan tradisi. Berita Harian .

Mimi Rabita, Abdul Wahit (2010) UMP raikan bulan merdeka berkonsepkan semarak Ramadan. Berita Harian .

Mohamad Hasnur, Abdul Hamid (2014) Iffah: Menjaga Kehormatan Diri Dan Jiwa.

Mohamad Hilmi, Mat Said (2016) Mekanisme Pendidikan Insan dan Ciri-Ciri Kekuatannya Berdasarkan Analisa Ayat-Ayat Al-Qur'an Terpilih. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 1 . pp. 83-92. ISSN 2289-7216

Mohamad Hilmi, Mat Said (2013) UMP anjur Rehlah dan Ziarah. CREATE . p. 40. ISSN 1823-7487

Mohamad Hilmi, Mat Said and Norsuhaila, Musa (2014) Konsep Al-Quwwah Al-Insaniyyah Menurut Perspektif Al-Quran, Kepentingannya Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Kesannya Di Dunia Industri. In: Malaysian Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET 2014), 10-11 November 2014 , Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Melaka. pp. 1-15..

Mohamad Shofi, Mat Isa (2016) Huffaz-M bantu hafazan al-Quran. Utusan Malaysia . p. 32.

Mohamad Shofi, Mat Isa (2013) Jelajah Ramadan RTM, UMP. Utusan Malaysia .

Mohd Herwan, Sulaiman (2013) Pengajaran di sebalik kehidupan serangga. Berita Harian .

Mohd Nasaruddin, Parzi (2016) Bulan 'tawaf' kelilingi Kaabah mesej palsu. Berita Harian . p. 9.

Mohd Rozali, Senik and Muhammad Nubli, Abdul Wahab and Mardiyyah, Zamani (2013) The Study of Heart Rate Variability (HRV) Biofeedback Through Zikir (Islamic Recitation) of High School Students. In: Proceedings of Malaysian Technical Universities Conference on Engineering & Technology (MUCET 2013), 3-4 December 2013 , Kuantan, Pahang. pp. 1-4..

Mohd Shah, Che Ahmad (2014) Jerat sihir kontemporari. Utusan Malaysia .

Muhammad Nubli, Abdul Wahab (2013) Pendidikan hati lahir masyarakat sejahtera. Berita Harian, (17 Ju . pp. 30-31.

Muhammad Nubli, Abdul Wahab and Azham, Abdul Rahman (2015) A Study of the Effect Of Dzikr on the Psychology of Students with Disciplinary Problems using Heart Rate Variability (HRV). Research Journal of Social Science & Management, 5 (3). pp. 111-116. ISSN 2251-1571

Munira, Abdul Razak and Muhammad Nubli, Abdul Wahab and Noradilah, Md Nordin (2015) Political Competitiveness and Voters Behaviour: An Exploratory Study. In: 3rd International Conference On Social Sciences Research (ICSSR 2015), 8 & 9 June 2015 , Kuala Lumpur. . (Unpublished)

N

N.Feisal, Norawi (2015) Usahasama Jaip, UMP Lupus al-Quran. Sinar Harian .

Nik Sukry, Ramli (2013) UMP jayakan misi bantu umat Islam Kemboja. Berita Harian .

Noor Azlinda, Zainal Abidin (2015) Pengalaman sahabat TH di tanah suci, satu perjalanan rohani menuju Ilahi. CREATE . p. 72. ISSN 1823-7487

Noor Raha, Mohd Radzuan (2014) Ziarah di luar musim raya wajar jadi budaya. Berita Harian, (11 Au . p. 32.

Nor Fadzillah, Zulkifli (2016) Maulidur Rasul peringkat UMP disambut meriah. UMP News . (Unpublished)

Nor Fadzillah, Zulkipli (2016) Kempen RM2 untuk Tabung Ihyar Ramadan. UMP News . (Unpublished)

Nor Salwana, Mohammad Idris (2016) Warga UMP menyaksikan fenomena gerhana matahari. UMP News . (Unpublished)

Norawazni, Yusof (2016) Teringat ibu bapa di Makkah. Sinar Harian . p. 37.

Norhidayah, Mohamed (2017) Bengkel Supermuslim manfaat anak-anak staf UMP. UMP News . (Unpublished)

Norsuhaila, Musa and Mohamad Hilmi, Mat Said and Muhammad Nubli, Abdul Wahab (2014) Aplikasi Khusyuk Solat Menerusi Pendekatan Teknik Biofeedback = The Application of Devout (Khusyuk) Prayer Through the Biofeedback Approach. Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 13 (S. E.). pp. 3-18. ISSN 1675 - 5936

Nurul Husna, Mahmud (2013) Demi kesucian tempat ibadah. Metro .

Nurus Saadah, Md Yusof and Qistina Balkis, Mohd Yusof and Rashidi, Abbas (2017) The Implementation of Military Leadership Training Programme; Reserve Officer Training Unit (ROTU) In Shaping Islamic Moral Among Cadets: A Study In Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Journal Of Global Business And Social Entrepreneurship (GBSE), 1 (3). pp. 24-36. ISSN 2462-1714

Q

Qistina Balkis, Mohd Yusof and Nurus Saadah, Md Yusof and Rashidi, Abbas (2017) The Effect Of Islamic Work Ethics On Job Satisfaction In Organization; A Study In Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota (Sri Abim), Kuantan. Journal Of Global Business And Social Entrepreneurship (GBSE), 1 (3). pp. 46-61. ISSN 2462-1714

R

Raja Norain Hidayah , Raja Abdul Aziz (2013) 'Jangan gadai kesucian Islam'. Harian Metro .

Rashidi, Abbas (2013) Pembangunan akhlak dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi awam di Malaysia menerusi penerapan kemahiran insaniah. PhD thesis, Universiti Malaya.

Rashiqah Ilmi, Abdul Rahim (2015) Gangguan emosi punca histeria. Sinar Harian .

Rosniza, Mohd Taha (2013) Kit histeria ciptaan UMP. Berita Harian .

S

Salam, Urme and Muhammad Nubli, Abdul Wahab (2014) Drug Addiction Intervention for Adolescents with Religious Spirituality and Biofeedback. Psychophysiology Today, 9 (1). pp. 1-10. ISSN 1999-9879

Siti Sarah, Mohamad Rajimi (2017) Program PIMPIN manfaatkan warga UMP dan masyarakat setempat. UMP News . (Unpublished)

Sulaiman, Mansor (2016) Tip hadapi musibah dari perspektif Islam. Berita Harian .

Suraya, Roslan (2015) Wajar warta sesat. Harian Metro .

T

T. N., Alagesh and Zafira, Anwar (2015) UMP: anti-hysteria kit works. New Straits Time .

Tengku Nor Hidayati, Tengku Zainal Abidin and Hasan, Ahmad (2016) Halal Analysis of An Aquatic Animal(pangasius sutchii) using RT-PCR For Detection of Porcine DNA. In: Proceedings of The National Conference for Postgraduate Research (NCON-PGR 2016), 24-25 September 2016 , Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pekan, Pahang. pp. 758-762..

U

UMP, . (2011) 1,000 warga UMP sambut Maulidur Rasul dan ulang tahun ke-9 penubuhan UMP. CREATE (30). ISSN 1823-7487

UMP, . (2010) 18 pelajar terima sumbangan bantuan tabung amanah zakat. CREATE (4). ISSN 1823-7487

UMP, . (2014) Bank Islam serah zakat perniagaan kepada UMP. Utusan Malaysia . p. 27.

UMP, . (2015) Bantu masjid dilanda banjir. Sinar Harian .

UMP, . (2014) Bergabung agih makanan sahur. Berita Harian .

UMP, . (2015) Beri peluang imam, siak lanjut pelajaran. Harian Metro .

UMP, . (2015) Bincang sebelum keluar zakat untuk pelarian Rohingya. Sinar Harian .

UMP, . (2013) Impian Muhd Fakhrur Razi tercapai. Berita Harian .

UMP, . (2011) Isteri PM lancar Kempen Kami Prihatin “Apakah dosaku” di UMP. CREATE (6). ISSN 1823-7487

UMP, . (2015) Kit antihisteria UMP bukan cari untung. Berita Harian .

UMP, . (2010) Kursus sembelihan dapat sambutan menggalakkan. CREATE (31). ISSN 1823-7487

UMP, . (2012) Lebih 300 warga Universiti Malaysia Pahang hadiri program selamatkan Gaza. Utusan Malaysia .

UMP, . (2011) Majlis berbuka puasa bersama media erat hubungan. CREATE (34). ISSN 1823-7487

UMP, . (2015) Pelajar cipta tutorial solat 3D. Harian Metro .

UMP, . (2010) Pelajar nikmati juadah berbuka puasa percuma sepanjang ramadan. CREATE (47). ISSN 1823-7487

UMP, . (2010) Penuntut UMP bakal terima wang zakat. Sinar Harian .

UMP, . (2011) Semarak Ramadan rai anak yatim dan pelajar. CREATE (25). ISSN 1823-7487

UMP, . (2015) Teruskan tradisi berbuka puasa dalam talam. Sinar Harian .

UMP, . (2015) UMP cipta kit antihisteria. Utusan Malaysia .

UMP, . (2015) UMP terbit buku sihir dalam perubatan. Berita Harian .

UMP, . (2014) UMP terima sumbangan zakat Bank Islam. Kosmo . p. 19.

UMP, . (2011) UMP terima wang zakat RM30,000 bantu pelajar miskin. CREATE . p. 47. ISSN 1823-7487

UMP, . (2015) UMP terima zakat RM250,000. Sinar Harian .

UMP, . (2010) Warga UMP hayati Kemerdekaan pada bulan Ramadan. CREATE (29). ISSN 1823-7487

UMP, . (2014) Warga UMP semarakkan budaya berselawat memuji Rasulullah SAW. Utusan Malaysia . p. 26.

UMP, . (2014) i-Sejadah inovasi SMK Sri Panching. Kosmo .

UMP, LIB (2010) Anak muda tak sanggup lakukan penyembelihan? Utusan Malaysia .

UMP, LIB (2013) Cipta perisian tulisan jawi. Harian Metro .

UMP, LIB (2016) Jom Lepak@ Masjid imarah rumah Allah. Sinar Harian . p. 36.

UMP, LIB (2010) Kursus sembelihan pupuk nilai murni. Sinar Harian .

UMP, LIB (2016) MUIP bantu institusi pendidikan. Utusan Malaysia .

UMP, LIB (2013) Pensyarah cipta aplikasi tulisan jawi. Berita Harian .

UMP, LIB (2016) Sahur percuma setiap Rabu. Sinar Harian . p. 27.

UMP, LIB (2016) Tamar 4U ceriakan buka puasa pelajar UMP. Sinar Harian . p. 40.

UMP, LIB (2013) UMP adakan perarakan sambutan Maulidur Rasul. Utusan Malaysia .

UMP, LIB (2016) UMP anjur Festival Ramadan di 2 kampus. Harian Metro .

UMP, LIB (2016) UMP bantu masyarakat Islam Aceh. Berita Harian . p. 28.

UMP, LIB (2016) Warga UMP bertadarus. Utusan Malaysia . p. 24.

UMP, PNC (2013) 27 kontinjen staf UMP sertai perarakan Maulidur Rasul. CREATE . p. 48. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2012) KSU KPT berbuka puasa dan bersahur bersama warga UMP. CREATE . p. 10. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2016) Kongres ketua pentadbir hal ehwal Islam bincang isu kontemporari ummah. UMP News . (Unpublished)

UMP, PNC (2013) Mahasiswa UMP kuasai bacaan Al-Quran bersanad. CREATE . p. 42. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2012) Maulidur Rasul disambut meriah. CREATE . p. 30. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2016) Program Jom Lepak @masjid jelajah bersama komuniti. UMP News . (Unpublished)

UMP, PNC (2014) Tuanku Canselor meriahkan majlis berbuka puasa bersama warga UMP. CREATE . p. 5. ISSN 1823-7487 (Unpublished)

UMP, PNC UMP launched AsarFonts - enriching Jawi writing using technology. Pekan Review, 7 . pp. 28-29. ISSN 2180-3099

UMP, PNC (2014) Warga UMP sambut Maulidur Rasul 1435H. CREATE . p. 34. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2009) Warga UMP sambut Maulidur Rasul dengan penuh penghayatan. CREATE . p. 34. ISSN 1823-7487

UMP, PNC (2014) Warga UMP semarakkan budaya berselawat memuji Rasulullah SAW. CREATE . p. 40. ISSN 1823-7487

W

Wan Nazrul Helmy, Wan Mohd Zain and Asraf, Ahmad (2015) Transformasi Tadbir Urus Korporat Institusi Zakat Di Negeri Pahang Darul Makmur: Cabaran dan Prospek. In: Prosiding NCOZ 2015 - Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015 = National Conference On Zakat and Economic Development 2015, 1 June 2015 , Kuantan, Pahang. pp. 323-340..

Z

Zamzurina, Ahmad (2015) I-solat menang Anugerah Ciptaan Kreatif UMP. Utusan Malaysia .

Zamzurina, Ahmad (2014) UMP rungkai sejarah Islam di Pahang. Utusan Malaysia . p. 30.

Zuraina, Ali (2012) Focusing on the spirit of ramadhan. Ilham, 9 . p. 16. ISSN 1985-157X

Zuridan, Mohd Daud (2014) Agihan zakat patut lebih meluas bantu mangsa banjir. Berita Harian, (3 Oct . p. 35.

This list was generated on Wed Mar 29 10:37:01 2017 MYT.

 

 

 

 

 

 

Introduction

An Institutional Repository is an online focus for collecting, preserving, and disseminating any University publication in the digital form for the intellectual sharing.
The UMP Institutional Repository (UMP IR) provides access of University publication such as journal article, conference paper, research paper, thesis and dissertations.


Any Enquiries

Please email or call Knowledge Management staff:-

Pn. Noorul Farina (noorul@ump.edu.my) OR
Cik Ratna Wilis Haryati (haryati@ump.edu.my)

Any correspondence concerning this specific repository should be sent to umplibrary@ump.edu.my